Om Areal127

 

Areal 127 Bredängs Stadsodlingskollektiv är en opolitisk och religiöst obunden ideell förening som bildats 2014 på initiativ av Alice Bulukin (ordförande), Ewa Bergdahl (kassör) och Lisa Lidgren (sekreterare).

Vi har ambitionen att starta upp en kollektivdriven stadsodling i Bredäng. Den kommer att drivas som en ideell och allmännyttig förening vilket innebär att alla är välkomna att bli medlemmar så länge man arbetar för föreningens syften och idéer.

Vi planerar att arbeta på ett långsiktigt och hållbart sätt och utveckla stadsodling tillsammans med boende men också föreningar, fastighetsägare och kommunala verksamheter.

Varför heter vi Areal 127? 

127 är postnummerkoden för Bredäng och ett känt begrepp här både kommunalt och i folkmun. Graffiti-taggar liksom stora event i Bredäng har haft sifferkoden som en del i sitt namn. Vi tyckte det blev ett naturligt val och ihop med Areal som betyder ”arean av ett geografiskt områdes projektion på en tänkt, normaliserad jordyta” blev det plötsligt självklart.

Trädet i logon har formen av Bredängs areal och träd som symbol återfinns i många kulturer världen över. Trädet har rötter och grenar som förenar jord med himmel och är en symbol för vishet, styrka, skydd och rikedom. Något vi tycker en gemensam kollektivodling också återspeglar.