Näring – en liten översikt

 Posted by on november 5, 2014
Nov 052014
 

Nu när odlingarna börjar somna in för vintern är det perfekt att ha lite god läsning inför nästa säsong. Det finns hyll-kilometer att sluka om en har lust. Jag tänker här på bloggen tipsa om några av mina guldkorn.

Först ut är en artikel från Fobo om näring. Den är inspirerad av en föreläsning av Tom Ericsson, docent i ekologi och miljövård. Eftersom jag vet hur jobbigt det kan vara att läsa ibland så ska jag ge en kort sammanfattning.

Traditionellt har näringsämnena delats upp i makro och mikro.

Makro: Kväve, fosfor, kalium, svavel, magnesium och kalcium.
Mikro: Järn, mangan, bor, zink, koppar, klor, nickel, molybden.

Detta med mikro och makro säger inget om hur viktiga de är för växten. Alla ämnen behövs för att det ska ske tillväxt, precis som människans blodvärde. Om en enda byggsten saknas bildar människan heller inget hemoglobin och vi drabbas av dåligt blodvärde.

I artikeln föreslås dock en annan uppdelning, lanserad av Tom Ericsson. Denna delar istället upp ämnena enligt:

”Den första gruppen är mineral som växten behöver för att bilda nya celler. Hit hör kväve, fosfor, svavel, kalcium, bor och zink.

Den andra gruppen är de mineral som primärt styr fotosyntesen. Hit hör kalium, magnesium, järn, mangan, koppar och klor.”

Detta är en på många sätt smartare uppdelning i min mening eftersom den hjälper oss komma ihåg vad som sker i växten vid brist eller övergödning av ett eller annat ämne.

För mer information läs artikeln här.